Boeren in Nederland nu!
stad in nederland

Conferentie 9 september biedt handelingsperspectief

Conferentie 9 september biedt handelingsperspectief

Workshops

Hoe ziet De Nieuwe Boer er uit? De nieuwe boer is….. een robot? Bodemboer? Herenboer? Zorgboerin, energieleverancier, erfdeler, strokenteler, voedselbosbeheerder? Is de nieuwe boerin multifunctioneel, natuurinclusief, circulair, hoogproductief? Of leidt zij een producenten-consumenten coöperatie?

de nieuwe boer is
 

Workshops (over dwarsdoorsnijdende thema’s ) die we voorzien

Voorlopige lijst

 1. De nieuwe boer is biologisch
 2. De nieuwe boer is internationaal
 3. De nieuwe boer biedt perspectief
 4. De nieuwe boer produceert vegan
 5. De nieuwe boer onderhoudt de kringloop
 6. De nieuwe boer is datagedreven
 7. De nieuwe boer is bodembewust
 8. De nieuwe boer is een duurzame pachter
 9. De nieuwe boer is regeneratief
 10. De nieuwe boer is vrouw
 11. De nieuwe boer is gebiedsgericht

 1. De Nieuwe boer is … biologisch!. Hoe gaan we tussen nu en 2030 die gewenste toename realiseren? wat is daarvoor nodig?; met Michael Wilde, Bionext , prov NBr ( 15 % biologisch) e.a.
 2. Relatie Nederlandse landbouw en internationale voetafdruk – Guus Geurts/ Handel Anders
 3. Versnellingshuis en De Plaatsen (WijLand, Caring farmers): hoe gaan we vanaf nu anders praktijkkennis delen en leren?
 4. Plantaardige eiwitproductie; Lekker Lupine/ Maja Smit (Rabobank banking for Food)
 5. Derogatie; wat doen we met mest? (Boerenraad?)
 6. Precisielandbouw, gewasbescherming, kunstmest
 7. Duurzame aanpak aardappelteelt bij bodemuitputting
 8. De Nieuwe boer is ….een duurzame pachter
 9. De Nieuwe boer is… regeneratief! Wouter Jan Schouten (TIFN), een regeneratieve boer/ Commonland?
 10. De Nieuwe Boer is ….een toekomstboer! Hoe zorgen we dat de boer meer autonomie krijgt (ondernemerschap) in plaats van teveel regelgeving? Toegang tot land? (met Land van Ons, Toekomstboeren?)
 11. De Nieuwe Boer …. zorgt voor meer biodiversiteit is ….. is een strokenteler. Wijnand Sukkel (WUR proefboerderij Lelystad) en een akkerbouwer
 12. De Nieuwe Boer …. is een belangrijke actor in gebiedsontwikkeling

Doe mee!

Doe je mee op 9 sept.? Reserveer alvast een plaats!
Kosten
Voor NN-leden: €50 (ook VWI-sters)
Voor niet-leden: €99 (€50 lidmaatschap 2022 en €50 deelname conferentie)
Studenten (
mogelijk kan er een beroep op je gedaan worden voor hand- en spandiensten):
Een ticket: €10.
Ticket en deelname NN: €30