Save the date

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

6 september 2024

Keynotes / sprekers van het plenaire deel van de dag

Het plenaire programma in de ochtend

  • Opening door Tamme van der Wal (voorzitter van Nieuwe Netwerk a.i.)
  • Margriet Goris (WUR): Vormgeven aan de transitie naar regeneratieve landbouw
  • Joost van Oostrum (Burgemeester van gem. Berkelland): Landbouwtransitie in bestuurlijk perspectief
  • Alex Datema (directeur Food & Agri Rabobank NL): De Nieuwe Boer is … niet in een hokje te passen
 
Het plenaire deel in de middag met gedeputeerde Harold Zoet van prov. Gelderland
  • Terugkoppeling van de workshops
  • Ontwikkeling landbouwtransitie in Gelderland

powered nieuwe netwerk

Margriet Goris - Onderzoeker Regeneratieve Landbouw bij WUR

Een breed consortium van spelers in de voedselproductie gaat zich de komende jaren inspannen voor de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem, waarbij voedselproductie wordt gecombineerd met natuurherstel. Dr. Margriet Goris gaat in op het belang van versnelling in die landbouwtransitie, en welke obstakels worden overwonnen via onderzoek, samenwerking en het bieden van perspectief. Zij bespreekt ook hoe het eigenaarschap en regie van de transitie zoveel mogelijk bij boeren zelf gehouden wordt.

margriet goris

Alex Datema – Directeur Food & Agri Rabobank Nederland

Melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur Alex Datema is sinds 1 mei 2023 directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland. Hij werkt in deze rol nog steeds aan de landbouwtransitie en deelt zijn visie met Rabobank over de koers. De nieuwe boer laat zich kenmerken door een grote verscheidenheid in bedrijfsstijlen en modellen. De passie en de kennis en kunde van de boer zal in combinatie met de directe omgeving van het bedrijf bepalen hoe het bedrijf zich ontwikkeld. De Rabobank zal zich hierop aan moeten passen.

alex datema

Joost van Oostrum – Burgemeester gemeente Berkelland

Als burgemeester heeft Joost van Oostrum te maken met burgers, boeren en bedrijven die allen een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van zijn gemeente Berkelland. Hij is daarom ook intensief betrokken bij gebiedsprocessen en landbouwtransitie in zijn gemeente en in de provincie Gelderland. Als geen ander herkent Van Oostrum de complexiteit van landelijk beleid en lokaal bestuur – zeker waar het de landbouwtransitie aangaat.

Joost van Oostrum

Harold Zoet – Landbouw Gedeputeerde provincie Gelderland

Harold Zoet is in de landbouw geen onbekende. Als bestuurder bij LTO was hij al jarenlang actief in het regionale en politieke circuit. Als gedeputeerde is Zoet verantwoordelijk voor: Landbouw, Biodiversiteit/natuur, Stikstof (beleid), Vrijkomende agrarische bebouwing, Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, Landschap, Regio FruitDelta/Rivierenland. En dat is een forse portefeuille want Gelderland is de provincie met de grootste opgave in het landelijk gebied.

de nieuwe boer is

Dagvoorzitter Tamme van der Wal - voorzitter Nieuwe Netwerk a.i.

Tamme van der Wal is ondernemer in digitale diensten. Zijn startup BioScope levert satellietdata aan akkerbouwers en veetelers, en drone data aan groentetelers. Daarnaast werkt hij als innovatiestrateeg aan de transitie naar digitaal en data-gedreven werken, voor overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zo werkt hij o.a. ook aan de business development van het WUR data-platform Farmmaps.
Tamme is bij het Nieuwe Netwerk betrokken vanuit de VIAS, de Vereniging van Informatici werkzaam in Landbouw, Voedsel en Groen en promoot daarin de rol die techniek, ICT en data speelt in de landbouwtransitie. Hij is 54 jaar, getrouwd, heeft twee kinderen en spendeert zijn vrije tijd het liefst op zijn zeilboot.

Tamme van der Wal