Save the date

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

6 september 2024

Opvolging Conferentie 2022

Duurzame Donderdag Meeting op 27 okt. a.s.

Online gesprek over de vervolgstappen van de conferentie 

Op 27 oktober was er een levendige online discussie met een twintigtal mensen over wat we gaan doen met de uitkomsten van de conferentie “De Nieuwe Boer is ....” d.d. 9 september j.l.
Aanleiding hiertoe was dat de workshops van de conferentie veel handvatten hadden opgeleverd. Zie de website www.boereninnederland.nu/presentaties.

De presentatie en discussie over “De Nieuwe Boer is Energieproducent” en de conclusies van de hele discussie zijn na te lezen op de website www.nieuwenetwerk.nl.

Resultaten Conferentie 2022

Wat was er zo speciaal? Wat raakte ons? Wat bracht ons in versnelling?

 1. Frederike Praasterink (HAS/ NWA onderzoeksprogramma Future Food Systems) nam ons mee in de transitie die gaande is. We gaan echt een nieuw tijdperk in. Waarin we anders gaan eten en waarin de hele keten mee zal veranderen.
 2. Andre Hoogendijk (BO-Akkerbouw) "De hele keten gaat in transitie - u ook". Link naar artikel: issuu.com/agf-vormgeving/docs/primeur_0708-22_issuu/96
 3. Pieter de Boer (ministerie van LNV) lichtte het Nationaal Programma Landelijk Gebied toe.
 4. Daarna gingen in feite alle workshops over het vormgeven en inrichten van vernieuwende manieren van landbouw en voedselproductie; waar lopen we tegenaan en welke mogelijke oplossingen er zijn. Zowel provinciaal als nationaal als via het GLB.
 5. Tot slot nam Elies Lemkes - Straver (gedeputeerde LVN bij de Provincie Noord-Brabant) de resultaten van de dag in ontvangst.

nieuweboer2022-praasterink

Informatie voor de conferentie d.d. 9/9/22

Wat kon je verwachten?

Tijdens de conferentie krijgen we met elkaar zicht op wat ons nu en de komende paar jaar te doen staat. Ons, dat zijn boeren en boerenorganisaties, beleidsmakers, politici, adviseurs, wetenschappers; realiserend dat de diversiteit van “De Nieuwe Boer” groter, breder en kennisintensiever is.
Om een beter inzicht te krijgen op het hoe, gaan de workshops over dwarsdoorsnijdende thema’s die bij alle soorten boeren spelen, van precisielandbouw tot voedselbossen, van economisch efficiënt tot natuurinclusief, van specialistisch tot multifunctioneel. De conferentie “De Nieuwe Boer is .…” is een initiatief van de stichting Nieuwe Netwerk en wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Elies Lemkes-Straver nieuweboer2022

Inputs op die dag

De urgentie van de transitie in de landbouw is voelbaar, we maken er allemaal deel van uit! Frederike Praasterink (NWA programma Future Food Systems), neemt ons mee in de diversiteit aan ontwikkelingen in de duurzame landbouw. Olga Kalles (LNV programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied) praat ons bij over de gebiedsgerichte aanpak van het ministerie. Landbouw gedeputeerde Elies Lemkes van de provincie Noord-Brabant presenteert haar Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en bespiegelt de uitkomsten van de dag. Onze voorzitter Jelleke de Nooy-van Tol schetst een globaal perspectief waar we naartoe op weg zijn.

Stichting NN zorgt ervoor dat uitkomsten van eerdere conferenties, zoals NWA, VIV-Europe (korte ketens), Voedsel Anders, Netwerkdag Platform Natuurlijke Veehouderij, Caring Farmers, input zijn voor de conferentie van 9 september. We bouwen voort op elkaars kennis en inzichten. Voortbouwend op 9 september ontrolt zich een programma (uitvoeringsagenda?) van maandelijkse workshops, door de verschillende organisaties.

Outputs van die dag

 • Je hebt een goed overzicht van de verschillende ontwikkelingen in de landbouw in Nederland.
 • Je hebt kennis gemaakt met professionals in andere ‘bubbels’ dan die waaraan je gewend bent; m.a.w. het levende ecosysteem van de Nederlandse landbouw komt in beeld.
 • We agenderen met elkaar onderwerpen waar we mee verder willen (en moeten om de transitie te bewerkstelligen). Stichting Nieuwe Netwerk en verschillende aanwezige organisaties zullen in de maanden erna workshops en conferenties organiseren om op die onderwerpen handelingsperspectief te creëren.

NLW-logo
VIAS-logo
nzv-logo
groen-kennisnet
VWI-logo
SKOV logo
NLW-logo
VIAS-logo
nzv-logo
vwi-logo
SKOV logo
groen-kennisnet
 

Programma 9 september 2022

9:30 uur Inloop met koffie / thee

10:00 uur Opening / plenair

Opening door dagvoorzitter Tamme van der Wal (directeur BioScope).

 • Frederike Praasterink (lector Toekomstige Voedselsystemen aan HAS Hogeschool) presenteert de nieuwe boer aan de hand van verschillende scenario’s.
 • Pieter de Boer (ministerie van LNV) bespreekt de gebiedsgerichte aanpak waarmee het ministerie de transitie vorm geeft en waarin de provincies een belangrijke taak hebben.
 • André Hoogendijk (Directeur BO-akkerbouw) “De hele keten gaat in transitie - u ook!”
 • Nieuwe Netwerk voorzitter Jelleke de Nooy - van Tol schetst globaal een perspectief waar we naartoe op weg zijn.

11:00-12.00 Workshoprondes (4 zalen)

 1. Kringlooplandbouw
 2. Korte ketens
 3. Voedselfamilies
 4. Kennisontwikkeling & data

12.15-13.30 Lunchpauze, Kennismarkt
13.30-14.30 Workshoprondes (4 zalen)
14.45- 15.45 Workshoprondes (4 zalen)

 1. De boer is een robot
 2. De boer is een nutriëntenbenutter
 3. Circulaire toekomstboeren
 4. Multifunctionele landbouw

15:45-16:15 Plenair ophalen handelingsperspectieven en agenda vervolgworkshops

 • Elies Lemkes - Straver (gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij de Provincie Noord-Brabant) neemt aan het eind van de dag de resultaten in ontvangst.

16:15-17.00 Netwerkborrel
de nieuwe boer is

Locatie

Provinciehuis Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's Hertogenbosch

Route: Website provinciehuis

Sponsoren

Rabobank en Provincie Noord-Brabant.

logo provincie noord brabant

Organisator: Nieuwe Netwerk

Initiatiefnemer voor de conferentie is het Nieuwe Netwerk. Het Nieuwe Netwerk heeft als doel om professionals in voedsel en omgeving met elkaar te verbinden, zodat we elkaar ondersteunen in het vinden van oplossingen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren gericht op het creëren van handelingsperspectief: wat kun je doen!

Meer over het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk is een platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving. Nieuwe Netwerk wil via netwerken de transitie naar duurzaamheid ondersteunen.
We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen. Dat bied de mogelijkheid om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, telenten en netwerk delen.

Centraal staan:

 • De thema’s voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water, inclusief en circulair.
 • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, energie gevend, inspirerend en handelingsperspectief biedend.
 • Zichtbaar maken welke deskundigheid, ervaring en oplossingen er al zijn en actief nieuwe verbanden leggen.
Lees meer over het Nieuwe Netwerk op de website www.nieuwenetwerk.nl.
Of neem deel aan onze LinkedIn groep:
www.linkedin.com/groups/8888339.