Boeren in Nederland nu!
stad in nederland

Brede Conferentie - Doe je mee?

Brede conferentie - Doe je mee?

Verplaatst naar komend voorjaar - datum volgt zsm.

Natuur, energie, water, recreatie, voedsel, landbouw, biodiversiteit: iedereen heeft er een visie op. Maar uiteindelijk komt alles samen bij de boeren en ‘het boeren’: hoe integreren we dat allemaal? En op een duurzame manier! Wat gebeurt er al? Wat moet er gebeuren de komende tijd? En hoe doen we dat samen? Dat bespreken we komend voorjaar tijdens de conferentie Boeren In Nederland nu. Boeren, burgers, overheden, onderzoekers, NGO’s: doe je mee?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de conferentie: klik op de knop hieronder.

Natuur, energie, water, recreatie, voedsel, landbouw, biodiversiteit: iedereen heeft er een visie op. Maar uiteindelijk komt alles samen bij de boeren en ‘het boeren’: hoe integreren we dat allemaal? En op een duurzame manier! Wat gebeurt er al? Wat moet er gebeuren de komende tijd? En hoe doen we dat samen? Dat bespreken we op
.........................................
tijdens de conferentie Boeren In Nederland nu. Boeren, burgers, overheden, onderzoekers, NGO’s: doe je mee?

Koop je ticket via een van de knoppen hieronder. Kies uit een gewoon ticket (€25) of een gereduceerd ticket (€12,50) voor studenten en leden van NN (incl. VWI-sters).

De nieuwe boer is….. een robot? Bodemboer? Herenboer? Zorgboerin, energieleverancier, erfdeler, strokenteler, voedselbosbeheerder? Is de nieuwe boerin multifunctioneel? Natuurinclusief, circulair, hoogproductief? Of leidt zij een producenten-consumenten coöperatie?

ank van maanen

Fotograaf: Goedele Monnens

Online

Het wordt een bijzondere Conferentie door de technische mogelijkheden die het Provinciehuis Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch ons biedt. We creëren workshops in een ‘hybride setting’: diverse personen gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een moderator, fysiek bij elkaar in één daarvoor geschikte ruimte. Deze gesprekken wordt life gestreamd zodat deelnemers online mee kunnen doen. Er zijn meerdere workshops die parallel plaatsvinden.

Tipje van de sluier

We zitten met onze landbouw middenin een transitie. Dat is complex, onoverzichtelijk, lijkt soms chaotisch of beangstigend en is ook heel verrijkend. Want er zijn juist veel uiteenlopende, nieuwe en mooie ontwikkelingen gaande! Het bruist van de vernieuwing in de Nederlandse landbouw! Dat laten we zien!
Daarom gebruiken we deze conferentie om boeren zelf aan het woord te laten en hun vernieuwende praktijken in perspectief te zetten. Verschillende toekomstscenario’s kunnen naast elkaar bestaan! Het gaat om én én. Ook maatregelen en eigendomsverhoudingen komen aan bod. Zodat je zicht krijgt op de verschillende ontwikkelmogelijkheden. In je rol als beleidsmaker, politicus, docent, student, natuurbeheerder of boer krijg je een goed idee van wat er gaande is en kun je je eigen koers bepalen. Je ontmoet interessante mensen met wie je verder kunt praten.

Hoe helpen we elkaar bij de landbouwtransitie?

Bij de veranderingen in de landbouw gaat het natuurlijk om het verdienvermogen van de boer, om de ecologische voetafdruk, over glyfosaat, watergebruik, stikstof en fosfaat, over je directe leefomgeving, over waarden, over leven. En het gaat ook over hoe jij zelf in de transitie de juiste koers kunt bepalen. Wel/niet vlees eten, soja uit het regenwoud, nog meer huizen en geen groen? Wat is wijsheid? Maatwerk, hoe realiseren we dat met elkaar? Hoe lossen we de institutionele belemmeringen op? Hoe helpen we elkaar?

Speciaal voor ZZP-ers en Start-ups

Wil jij met informatie en logo in de congres-bundel zichtbaar worden? Dat kan tegen een geringe vergoeding van €150 (excl. BTW), waarmee je gelijk ook een jaar deelnemer bent van het Nieuwe Netwerk. Neem hierover contact met ons op via een mail aan Kees Kaffka, de programmamanager.

nieuwe boer is robot
 

Programma

10:00 uur Opening

10:00-11:00 Plenair programma

Met keynote speakers waaronder:

 • Frederike Praasterink, hoogleraar Toekomstige Voedselsystemen aan HAS Hogeschool
 • Elies Lemkes - Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij de Provincie Noord-Brabant
 • Willem Lageweg, initiatiefnemer, bestuurslid, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
 • En m.m.v. LTO-bedrijven en anderen.
Lees meer over de sprekers.

11:00-11:45 Workshop ronde 1

 1. Kringlooplandbouw
 2. Korte ketens
 3. Voedselfamilies
 4. Kennisontwikkeling & data

11:45-12:30 Workshop ronde 2

 1. De boer is een robot
 2. De boer is een nutriëntenbenutter
 3. Circulaire toekomstboeren
 4. Multifunctionele landbouw

Pauze voor online deelnemers

15:00-16:00 Vervolg

Conclusies, perspectieven en acties; terugkoppeling van de workshops en gesprekken: opstellen netwerkagenda voor de komende 10 maanden

16:00 uur Einde

de nieuwe boer is

Op locatie

12:30-13:30 Lunchpauze

13.30-14.45 De fysiek in Den Bosch aanwezigen bespreken de uitkomsten verder, ter voorbereiding van de plenaire einddiscussie.

Sponsor

logo provincie noord brabant

Doe mee!

Koop nu je ticket via een van de knoppen hieronder. Kies uit een gewoon ticket (€25) of een gereduceerd ticket (€12,50) voor studenten en leden van NN (incl. VWI-sters).

Reserveer alvast je plekje door te klikken “Ik wil op de hoogte blijven”

Organisator: Nieuwe Netwerk

Initiatiefnemer voor de conferentie is het Nieuwe Netwerk. Het Nieuwe Netwerk heeft als doel om professionals in voedsel en omgeving met elkaar te verbinden, zodat we elkaar ondersteunen in het vinden van oplossingen. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren gericht op het creëren van handelingsperspectief: wat kun je doen!

Meer over het Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk voor professionals in voedsel, en omgeving wil via netwerken de transitie naar duurzaamheid ondersteunen.
We verbinden professionals op een eigentijdse manier, dwars door organisaties, professies en leeftijden heen. Dat bied de mogelijkheid om samen meer te bereiken dan ieder voor zich. Een plek waar we onze kennis, telenten en netwerk delen.
Centraal staan:

 • De thema’s voeding, landbouw, natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat, water, inclusief en circulair.
 • Moderne vormen van verbinden en ontmoeten, energie gevend, inspirerend en handelingsperspectief biedend.
 • Zichtbaar maken welke deskundigheid, ervaring en oplossingen er al zijn en actief nieuwe verbanden leggen.
Lees meer over het nieuwe netwerk op de website www.nieuwenetwerk.nl.
Of neem deel aan onze LinkedIn groep:
www.linkedin.com/groups/8888339.

Nieuwe Netwerk logo